Wsparcie zatrudnienia poprzez działania teatralne. Zostań Kreatywnym Mentorem do spraw Zatrudnienia!

Projekt "Master the act"

Głównym celem projektu ” Master the Act” jest opracowanie i wyszkolenie nowego profilu zawodowego: mentora kreatywnego ds. zatrudnialności (MKZ), specjalisty zdolnego do wspierania osób poszukujących pracy w rozwijaniu ich zdolności do zatrudnienia przy użyciu metodologii szerszej niż FakeItMakeIt, obejmującej techniki nieformalne i teatralne w połączeniu z technikami mentorskimi i rozwojem zawodowym.

Dlatego też metodologia MACT ma na celu podniesienie kwalifikacji i poszerzenie metod pracy dwóch grup docelowych:

  • osób ułatwiających i wspomagających pracę (kierowników działów kadr, specjalistów ds. rekrutacji, doradców zawodowych, publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia);
  • osób zawodowo zajmujących się teatrem (w szczególności instruktorów i pedagogów teatralnych).

Partnership