Kim jest Kreatywny Mentor d.s. Zatrudnienia?

Profil zawodowy (IO1)

Dokument ten został opracowany na podstawie badań, które partnerzy projektu przeprowadzili na poziomie europejskim.
Dokument ten definiuje i opisuje profil zawodowy Kreatywnego Mentora d.s. Zatrudnienia wraz z opisem kluczowych kompetencji, umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania tego zawodu.

Jak zostać Kreatywnym Mentorem d.s. Zatrudnienia?

Partnerzy projektu stworzyli również kurs online przygotowujący do zostania Kreatywnym Mentorem d.s. Zatrudnienia dostępny na tej platformie internetowej. Celem platformy edukacyjnej MACT jest również zgromadzenie wszystkich europejskich Kreatywnych Mentorów i zapewnienie im wspólnej przestrzeni do wymiany i rozwoju zawodowego.