Zaproszenie na tydzień szkoleniowy w Materze

Szansa dla trenerów teatralnych i specjalistów z sektora zatrudnienia

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z sektora zatrudnienia lub teatru, którzy otrzymali tytuł Kreatywny Mentor d.s. Zatrudnienia, zrealizowali cały kurs online oraz pochodzą z jednego z krajów partnerów Projektu (Wielka Brytania, Włochy, Francja, Hiszpania, Polska, Rumunia).

Kurs online przeznaczony jest dla specjalistów z sektora zatrudnienia, trenerów teatralnych oraz wszystkich tych, którzy chcą poznać innowacyjne i skuteczne narzędzia pomagające ludziom w poszukiwaniu pracy poprzez techniki teatralne.

Najważniejsze informacje na temat tygodnia szkoleniowego

how-to-implement-soft-skills-through-theatre

Podczas 5-dniowego szkolenia w Materze (Włochy) uczestnicy zdobędą pierwsze doświadczenie w zakresie metodologii MACT i będą mogli zaangażować się wraz z trenerami i innymi specjalistami w działania
i wyzwania oraz poznać możliwości związane z działalnością Kreatywnych Mentorów d.s. Zatrudnienia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli odtworzyć szkolenie i zastosować jego treść w praktyce, dostosowując ją do własnego kontekstu. Będą mieli również możliwość przyczynienia się do zaprojektowania i przeprowadzenia nowego szkolenia (pilotażu krajowego) w swoim kraju, oczywiście przy wsparciu trenerów MACT.

Kiedy i gdzie?

Szkolenie odbędzie się w Materze (Włochy) w dniach 24-28 października 2022 roku w łącznym wymiarze 27 godzin.

Wsparcie finansowe

Będąc częścią projektu Master the Act Erasmus+, tydzień szkoleniowy jest współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywają Partnerzy Projektu.

Program

Program koncentruje się na praktycznych działaniach mających na celu sprawdzenie i zwiększenie znajomości narzędzi i strategii, które odnoszą się do metodologii MACT. Podczas 5 dni szkolenia uczestnicy poznają z pierwszej ręki metodologię MACT i będą mogli podyskutować z trenerami i innymi specjalistami o działaniach, możliwościach i wyzwaniach Kreatywnego Mentora d.s. Zatrudnienia.

AGENDA

  • Dzień 1 – 24 Października: Podczas pierwszego dnia uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodologią “Fake it Make it” , stawiając się w sytuacji osób poszukujących pracy. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli doświadczyć na własnej skórze, co to znaczy poprawić swoje umiejętności miękkie i szanse na zatrudnienie poprzez teatr. W kolejnych dniach uczestnicy będą pogłębiać to doświadczenie, poznając i testując inne ćwiczenia, które sami później mogą wykorzystać do zorganizowania sesji szkoleniowej podobnej do “Fake It Make it”.
  • Dzień 2 – 25 Października: Podczas tego dnia przyszły Kreatywny Mentor ds. Zatrudnienia pozna więcej praktycznych działań przydatnych do rozwijania umiejętności miękkich osób poszukujących pracy poprzez ćwiczenia teatralne i kreatywne. W szczególności działań przydatnych do rozwijania kreatywności, wyobraźni i umiejętności opowiadania historii, umiejętności komunikacyjnych, przywództwa i negocjacji.
  • Dzień 3 – 26 Października: Podczas tego dnia przyszły Kreatywny Mentor ds. Zatrudnienia dowie się i sprawdzi w kilku praktycznych działaniach, które ćwiczenia pomagają poszukującym pracy lepiej określić swoje mocne i słabe strony oraz umiejętności i kompetencje potrzebne do osiągnięcia przyszłych celów.
  • Dzień 4 – 27 Października: Podczas tego dnia przyszli Kreatywni Mentorzy d.s. Zatrudnienia skupią się bardziej na umiejętnościach, jakie powinni posiadać aby wykonywać tę pracę. Rano poznają kolejne ćwiczenia i aktywności przydatne w prowadzeniu grupy. Po południu skupią się na tym, jak pomóc osobom poszukującym pracy w wytyczaniu własnych ścieżek zawodowych i zachowaniu się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Dzień 5 – 28th October: Ostatni dzień będzie okazją do rozpoczęcia myślenia o przyszłych pilotażach krajowych, które Partnerzy Projektu mają prowadzić przy wsparciu uczestników tego szkolenia. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy w zależności od kraju i myśląc o tym, czego nauczyli się podczas kursu online i czego doświadczyli podczas tych dni, zaczną projektować swój własny pilotaż krajowy.

Jak aplikować?

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić MACT kurs online i zostać Kreatywnym Mentorem d.s. Zatrudnienia. Po otrzymaniu końcowego certyfikatu i aktywność wewnątrz Społeczności zgodnie z wymogami kursu, możesz ubiegać się o wybór.

Możesz aplikować do 30 września 2022 roku.
Wyniki naboru zostaną przekazane pocztą elektroniczną w pierwszym tygodniu października (do 7 października) zarówno w przypadku zakwalifikowania się jak i niezakwalifikowania się.

Kryteria wyboru

  • Profil zawodowy, doświadczenie, motywacja;
  • Zainteresowanie zastosowaniem metodologii MACT w pracy z osobami poszukującymi pracy;
  • Poziom interakcji w ramach Społeczności na platformie;
  • Znajomość języka angielskiego.

Uwaga: wnioski aplikacyjne są różne dla każdego kraju projektu.

Jeśli mieszkasz w Polsce, złóż wniosek tutaj. W celu uzyskania dalszych informacji możesz się skontaktować z: Wenancjusz Ochmann Fundacja ARTeria mejl: w.ochmann@fundacja-arteria.org, lub telefonicznie +48501421253.

APLIKUJ TUTAJ

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytani, złóż wniosek tutaj. W celu uzyskania dalszych informacji możesz się skontaktować Inova Consultancy. Mejl: cusher@inovaconsult.com.

APLIKUJ TUTAJ

Jeśli mieszkasz w Hiszpani , złóż wniosek tutaj. W celu uzyskania dalszych informacji możesz się skontaktować Agencia Para el Empleo de Madrid. Mejl: gutierrezomc@madrid.es.

APLIKUJ TUTAJ

Jeśli mieszkasz we Francji, złóż wniosek tutaj. W celu uzyskania dalszych informacji możesz się skontaktować Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Mejl: 69806international.69806@pole-emploi.fr.

APLIKUJ TUTAJ

Jeśli mieszkasz we Włoszech , złóż wniosek tutaj. W celu uzyskania dalszych informacji możesz się skontaktować L’Albero. Mejl: vania.cauzillo@lalbero.org.

APLIKUJ TUTAJ

If you reside in ROMANIA, złóż wniosek tutaj. W celu uzyskania dalszych informacji możesz się skontaktować Ipazia Production. Mejl: tommaso.busini@ipazia-production.com.

APLIKUJ TUTAJ